Välkommen

Området ligger mellan Kolsva och Skinnskatteberg i Västmanland.

Västanheds fritidsområdes samfällighetsförening omfattar 157 tomter men alla är inte bebyggda. Ett antal familjer bor här året runt.

Badplats, båtplatser, bollplan, fiske och motionsspår finns inom området. Gemensamma fester och andra aktiviteter ordnas av fritidskommittén. För gemensamma aktiviteter har vi en föreningslokal på gärdet. 

Det finns 13 lediga tomter (maj 2017) i Västanhed som säljs genom PAX fastighetsmäkleri i Västerås.

Vid intresse kontakta PAX tel. 021 - 10 19 00 eller Styrelsen Västanhed (se Styrelsen informerar ovan).

Nyheter

12/6  Årsmötesprotokollet finns att läsa under fliken "Föreningsstämma, Årsmötesprotokoll"

8/6   Resultatet av senaste vattenprovtagningen finns att läsa på "Internt, Vattenprover"

12/4 Tanktömning och slamsugning i Västanhed
        Det kom en informationsfolder från Vafab med den senaste fakturan där det framgick att          
        Vafab har tecknat avtal med nya entreprenörer för tömning av slam och latrin i
        Hallstahammar,Surahammar och Skinnskatteberg fr.o.m 2017-04-01.

        När det gäller tömning av våra tankar i Västanhed, septitankar och slamavskiljare så blir det
        bara en smärre ändring. B S Sanering sköter tömningen i Västanhed fortsättningsvis och
        beställning sker som vanligt men fr.o.m 1 juli sker beställningen via Vafab.
        Se "Internt, Medlemsinformation, Slamsugning"  

 

21/5  Höstens städdag är lördagen den 30 september.

           Vårens städdag 2018 är lördagen den 28 april.

There be parties
randomness